Vores produktemballage benytter forskellige symboler til hurtigt og klart at informere om indhold og brugen produkterne. De er i overensstemmelse med EN ISO 15223-1 Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information.
Brugte symboler – og deres betydning:
 • Ateranvand_ej

  Produktets artikelnummer

 • Ateranvand_ej

  Må ikke genbruges. Må kun anvendes én gang

 • Ateranvand_ej

  Sidste anvendelsesdato. Må ikke bruges efter udgangen af angivet år/måned.

 • Ateranvand_ej

  Batchnummer. Nummeret angiver producents produktionskode.

 • Ateranvand_ej

  Produktet eller emballagen indeholder naturlig latex.

 • Ateranvand_ej

  Producent

 • Ateranvand_ej

  Medicinsk udstyr

 • Ateranvand_ej

  Produktet er sterilt ved brug af aseptiske behandlingsteknikker.

 • Ateranvand_ej

  Produktet er steraliseret ved brug af stråling.

 • Ateranvand_ej

  Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

 • Ateranvand_ej

  Enkelt sterilt barrieresystem

 • Ateranvand_ej

  Produktionsdato

 • Ateranvand_ej

  Må ikke udsættes for direkte sollys

 • Ateranvand_ej

  Opbevares tørt

 • Ateranvand_ej

  Temperaturbegrænsning. Angiver højeste og laveste opbevaringstemperatur.

 • Ateranvand_ej

  Temperaturbegrænsning. Angiver højeste og laveste opbevaringstemperatur.

 • Ateranvand_ej

  Vigtigt. Se brugsanvisningen for advarsler og forholdsregler, der ikke kan fremgå af selve det medicinske udstyr.

 • Ateranvand_ej

  Se brugsanvisningen.

 • Ateranvand_ej

  Rens såret

 • Ateranvand_ej

 • Ateranvand_ej

  Fjern plasterets beskyttende papir (mærket 1)

 • Ateranvand_ej

  Fjern det beskyttende plastiklag (mærket 2)

 • Ateranvand_ej

  Fjern plasteret efter 24 timer

 • Ateranvand_ej

  Rens såret

 • Ateranvand_ej

  Påsæt plasteret på såret

 • Ateranvand_ej

  Fjern plasteret efter 24 timer

 • Ateranvand_ej

  Fornybart materiale

 • Ateranvand_ej

  Information på salvequick.com

 • Ateranvand_ej

  Information

 • Ateranvand_ej

  Importør. Angiver den enhed, der importerer det medicinske udstyr til landet.

 • Ateranvand_ej

  Distributør. Angiver den enhed, der distribuerer det medicinske udstyr til landet.

 • Ateranvand_ej

  Indeholder farlige stoffer. Angiver et medicinsk udstyr, der indeholder stoffer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR) eller hormonforstyrrende.

 • Ateranvand_ej

  Oversættelse. Identificerer, at de originale informationer om et medicinsk udstyr har gennemgået en oversættelse, der supplerer eller erstatter de oprindelige oplysninger.

 • Ateranvand_ej

  Ompakket. Identificerer, at modificering/konfigurering af den originale emballage af det medicinsk udstyr har fundet sted.

 • Ateranvand_ej

  Websted med patientinformationer hvor patient kan få yderligere oplysninger om det medicinske produkt.

 • Ateranvand_ej

  Fremstillingsland

 • Ateranvand_ej

  Genanvendelig emballage

 • Ateranvand_ej

  Bortskaffes som husholdningsaffald

 • Ateranvand_ej

  Grüne Punkt. Angiver, at producenten af emballagen har bidraget økonomisk til genbrug af emballagen

 • Ateranvand_ej

  Anslået tegn. Nominel værdi (volumen eller vægt)

 • Ateranvand_ej

  Begrænset mængde. Farligt gods, der er pakket i overensstemmelse med den begrænsede mængdefritagelse.

 • Ateranvand_ej

  Omvendt epsilon. Aerosoldispenser opfylder kravene i 75/324 / EØF.

 • Ateranvand_ej

  Batchnummer og udløbsdato trykt i bunden af dåsen

 • Ateranvand_ej

  Kantvolumen: (Påfyldningskapacitet, samlet kapacitet for dåser, der indeholder 100 ml eller mere. Nummer afhænger af dåsevolumen)