Sikker sårpleje for mennesker og planeten

Vi mener, at vi som ansvarligt varemærke og virksomhed skal bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling. Med målbare mål og handlinger, søger vi for mere bæredygtig vækst, vi stræber og arbejder hele tiden på at blive et mere bæredygtigt valg for vores kunder.

Overordnede ambitioner

Vi ønsker at være en kategorileder inden for bæredygtighed og levere løsninger til en cirkulær økonomi.

Vores ambition er, at bæredygtighed skal være integreret i alle vores produkter og processer via kontinuerlige bæredygtige forbedringer. Materialer skal udskiftes med mere miljøvenlige muligheder, udledningen af drivhusgas fra produktion og transport skal reduceres, og det skal gøres lettere at genanvende brugte produkter.

Vi søger af være gennemskuelige ved at formidle vores målsætninger, handlinger og præstationer på miljøområdet, og via vores rejse vil vi gerne oplyse og inspirere vores kunder.

Vores mål er at vejlede forbrugerne, så de kan træffe miljøbevidste bæredygtige valg, når de køber produkter til sårpleje og fodbehandling. Vi implementerer klar og utvetydig kommunikation om vores forbedrede bæredygtighed for produkter og emballagematerialer samt deres genanvendelse.

Orkla Wound Care Sustainability plan er baseret på Orklas bæredygtighedsstrategi, som er baseret på FNs SDGer (dvs. Sustainable Development Goals).

Fokusområder

Vi har sat ambitiøse mål, om at forbedre vores værdikæde og produkter inden 2025. Vi fokuserer på at forbedre alle aspekter af håldbarheden i forbindelse med vores kerneprodukter, og vi har defineret fire fokusområder

Sikre produkter

Sikkerheden i vores drift og hele værdikæden skal sikres. Ved at skaffe sikre råmaterialer og produkter af god kvalitet, som produceres på en måde, der beskytter mennesker og planeten, kan vi sikre, at kunderne virkelig har tillid til smarte og sikre produkter.

Bæredygtige indkøb

Vi reducerer miljøaftrykket fra emballage og produkter ved at tilbyde produkter af bæredygtige råvarer og emballage, som er baseret på vedvarende eller genbrugte materialer. Vi ønsker at udvikle emballageløsninger, som bidrager til et cirkulært forbrug af emballagematerialer, så klimabelastningen reduceres.

Miljøengagemang

Vi vil innovere vores produkter, og hvordan vi arbejder, så klimapåvirkningen reduceres. Ved at gentænke, hvordan vi arbejder, og systematisk gøre en indsats for at reducere energiforbrug, emissioner og affald, skifte til vedvarende energikilder og finde frem til cirkulære forretningsmodeller, kan vi reducere klimapåvirkningen og spildet i alle led.

Omsorg for mennesker

Vi skal være en rollemodel i samfundet og udvikle os i en retning, som vi gerne ser, at andre også gør, ved at være en ansvarsbevidst og omsorgsfuld arbejdsgiver. Det betyder udvikling af en sikker og sund arbejdsplads med en åben kultur og nultolerance over for diskrimination. Vi skal være den forandring, vi gerne vil se, og således gøre en forskel i samfundet.

Vores målsætninger

Sikre produkter

 • Vores produktionsprocesser overvåges omhyggeligt for at opfylde de højeste standarder
 • Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører med fokus på sikkerhed og menneskerettigheder
 • Vores produkter overholder kravene til sikkerhed og miljøpåvirkning

Mere miljøvenlige indkøb

 • Al emballage skal være genanvendelig og med klare genbrugsanvisninger
 • Produktæsker skal være fremstillet af mindst 50 % genbrugsmateriale
 • Øge mængden af plast, der kommer fra fornybare eller genanvendte kilder i emballage og produkter
 • Den samlede mængde af emballagemateriale skal reduceres

Miljøengagement

 • Reducere energiforbrug og udledning af  drivhusgas i egen drift og under transport
 • Energien, der bruges på vores fabrikker, skal komme fra vedvarende kilder
 • Forbrugeraffald både før og efter køb skal holdes nede
 • Indlede nye forretningsmuligheder, som er knyttet til cirkulær økonomi

Omsorg for mennesker

 • Vi vil være en ansvarsbevidst arbejdsgiver
 • Vi sigter efter sunde arbejdspladser, hvor ingen kommer til skade
 • Vores mål er en arbejdskultur med høj integritet, respekt og ingen diskrimination

Eksempler på præstationer indtil nu

Sikre produkter

 • Nye produkter og materialer vurderes rutinemæssigt for sikkerhed og miljøpåvirkning
 • Vægt- og optiske sensorer er implementeret på vores produktionslinjer, så proceskvaliteten nøje overvåges.
 • Der er en plan for leverandørrevisioner og kontinuerlig dialog med leverandørerne

Mere miljøvenlige indkøb

 • Størstedelen af Salvequicks emballager kan genanvendes.
 • 50 % af Salvequicks produkter har anvisning på emballagen for hvordan det kan genanvendes. Målet er at nå 100 % i 2025.
 • Årlige reduktion på 2750 kg CO2-ækvivalenter* ved at udskifte plastposerne i hele Salvequick Covers sortiment fra fossilt til plantebaseret plast (oprindelse fra sukkerrør).
 • 70 % af tekstilmaterialet i plastrene er fra en vedvarende kilde (cellulosebaseret).
 • >80 % genbrugspapir i bølgepap.
 • 15 % af al plast er fra vedvarende eller genanvendte kilder.
 • Årlige reduktion på 2700 kg CO2-ækvivalenter ved at udskifte plastbåndet af PVC omkring Salvequicks bakker med papirbånd fra genbrugsfibre.

*”Grøn” polyethylen (PE) fremstilles ved hjælp af ethanol, som er et biprodukt i sukkerproduktionen fra sukkerrør. Det indeholder ingen fossile råstoffer og kan genanvendes i eksisterende genbrugsstrømme. Sukkerrør er en 100 % fornybar kilde og hjælper til at reducere CO2-udledningen. “Grøn” PE fjerner op til 2,15 ton CO2 fra atmosfæren for hvert produceret ton (kilde: LCA undersøgelse af E4tech & LCA Works).

Miljømæssig involvering

 • 5% mindre udledning af drivhusgas i forhold til omsætningen i vores egen drift i 2021 sammenlignet med året før.
 • 11% mindre samlet affald i forhold til omsætningen fra vores egne fabrikker i 2021 sammenlignet med året før.
 • Første transportaftale i 2021 om at bruge 50 % biobrændstof til transporter i Sverige. Biobrændstof sparer 90 % CO2-ækvivalenter sammenlignet med fossilt brændstof.
 • Mindre transport ved at skifte til lokale leverandører af tekstilplastermateriale, beskyttende papir og tryk på børneplaster.

50

50% af Salvequicks produkter har anvisning på emballagen for hvordan det kan genanvendes.

70

70% af tekstilmaterialet i plastrene er fra en vedvarende kilde (cellulosebaseret).

100

100 % vedvarende elektricitet anvendt på egne fabrikker.